Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
6d Z62 f5 d3a nb3 i5f e31 m62 65 25e 5ec .bb 05e 5ec .65 2bb 05e 176 862 07 rec .62 b4 w62 fd ż81 ye7 cb3 i5f e62 b4 we7 c97 h17 of5 d58 z8f ą62 3a n17 ob4 w5f e62 b4 w81 yae t81 ye7 c58 z3a n5f e62 b4 w62 58 zdc acf k07 r5f e09 sb3 i5f e62 63 g07 r17 o31 mdc af5 d58 z5f e3a nb3 idc a62 b3 i62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a nb3 idc a62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 hec .62 fe R5f e63 g1b u11 l1b u6e j5f e62 ae t17 o62 fe R17 o58 zbc p17 o07 r58 z8f ąf5 d58 z5f e3a nb3 idc a62 67 Pdc a07 r11 ldc a31 m5f e3a nae t1b u62 82 E1b u07 r17 obc p5f e6e j09 scf kb3 i5f e63 g17 ob3 i62 fe Rdc af5 d81 y62 65 2bb 05e 119 6a1 /19 682 77a 962 58 z62 f5 d3a nb3 idc a62 65 282 762 cf kb4 wb3 i5f eae t3a nb3 idc a62 65 2bb 05e 119 662 07 rec .62 b4 w62 09 sbc p07 rdc ab4 wb3 i5f e62 17 oe7 c97 h07 r17 o3a n81 y62 17 o09 s4b ó7e b62 0b fb3 i58 z81 ye7 c58 z3a n81 ye7 c97 h62 b4 w62 58 zb4 wb3 i8f ą58 zcf k1b u62 58 z62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a nb3 i5f e31 m62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h62 b3 i62 b4 w62 09 sbc p07 rdc ab4 wb3 i5f e62 09 sb4 w17 o7e b17 of5 d3a n5f e63 g17 o62 bc p07 r58 z5f ebc p65 ł81 yb4 w1b u62 ae tdc acf kb3 ie7 c97 h62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o07 rdc a58 z62 1b ue7 c97 h81 y11 l5f e3a nb3 idc a62 f5 d81 y07 r5f ecf kae t81 yb4 w81 y62 7a 95e 5a1 /4f 419 6a1 /85 W82 E62 16 (42 O63 g4b ó11 l3a n5f e62 fe R17 o58 zbc p17 o07 r58 z8f ąf5 d58 z5f e3a nb3 i5f e62 17 o62 42 Oe7 c97 h07 r17 o3a nb3 i5f e62 fe Ddc a3a n81 ye7 c97 h59 )b9 ,62 58 zb4 wdc a3a n5f e62 fe R42 Ofe D42 Oec .


e7 Af5 d31 mb3 i3a nb3 i09 sae t07 rdc aae t17 o07 r5f e31 m62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 6e j5f e09 sae t62 cb S5f e17 o62 cb S17 o11 l1b uae tb3 i17 o3a n09 s62 cb Sdc a3a nf5 d07 rdc a62 dd K07 r58 z81 yfd żdc acf k62 58 z62 09 sb3 i5f ef5 d58 zb3 i7e b8f ą62 b4 w62 0d Bb3 i5f e11 l09 scf k1b u6b -0d Bb3 idc a65 ł5f e62 bc p07 r58 z81 y62 1b u11 lb3 ie7 c81 y62 dd K1b u09 sae t07 r17 o3a nb3 idc a62 4f 4a1 /7a 9bb 0b9 ,62 da N6f I67 P2a :62 5e 54f 482 765 25e 1bb 076 85e 54f 419 6ec .62 42 Oe7 c97 h07 r17 o3a ndc a62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 of5 d7e b81 yb4 wdc a62 09 sb3 i7a ę62 58 z63 g17 of5 d3a nb3 i5f e62 58 z62 b4 w81 y31 m17 o63 gdc a31 mb3 i62 bc p17 ob4 w09 s58 z5f ee7 c97 h3a nb3 i5f e62 17 o7e b17 ob4 wb3 i8f ą58 z1b u6e j8f ąe7 c81 ye7 c97 h62 bc p07 r58 z5f ebc pb3 i09 s4b ób4 w62 bc p07 rdc ab4 wdc aec .


cb S58 zdc a3a n1b u6e j5f e31 m81 y62 bc p07 rdc ab4 w17 o62 f5 d17 o62 bc p07 r81 yb4 wdc aae t3a n17 o77 śe7 cb3 i62 b3 i62 f5 d7e bdc a31 m81 y62 17 o62 7e b5f e58 zbc pb3 i5f ee7 c58 z5f e8b ń09 sae tb4 w17 o62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 hec .62 85 W62 ae t81 y31 m62 e7 c5f e11 l1b u62 1b ufd ż81 yb4 wdc a3a n81 y62 6e j5f e09 sae t62 31 mec .b3 i3a nec .62 09 s58 z81 y0b f07 r17 ob4 wdc a3a n81 y62 09 s81 y09 sae t5f e31 m62 97 hdc a09 s5f e65 ł62 f5 d17 o62 cf k17 o3a nae tec .

Administracja Danymi
fe Ddc a3a n5f e62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w5f e62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a n5f e62 09 s8f ą62 58 z63 g17 of5 d3a nb3 i5f e62 58 z62 bc p07 r58 z5f ebc pb3 i09 sdc a31 mb3 i62 f5 d17 oae t81 ye7 c58 z8f ąe7 c81 y31 mb3 i62 17 oe7 c97 h07 r17 o3a n81 y62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h62 17 o07 rdc a58 z62 58 z63 g17 of5 d3a nb3 i5f e62 58 z62 67 P17 o11 lb3 iae t81 ycf k8f ą62 67 P07 r81 yb4 wdc aae t3a n17 o77 śe7 cb3 i62 b4 w62 58 zdc acf k07 r5f e09 sb3 i5f e62 3a nb3 i5f e58 z7e b7a ęf5 d3a n81 y31 m62 f5 d17 o62 07 r5f edc a11 lb3 i58 zdc ae7 c6e jb3 i62 77 śb4 wb3 idc af5 de7 c58 z17 o3a n81 ye7 c97 h62 1b u09 s65 ł1b u63 g62 6b -62 17 o7e b09 s65 ł1b u63 gb3 i62 cf k17 o3a nae t62 b4 w62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 sb3 i5f e62 16 (11 l17 o63 g17 ob4 wdc a3a nb3 i5f eb9 ,62 dc a1b uae t17 o31 mdc aae t81 ye7 c58 z3a n5f e62 bc p17 ob4 wb3 idc af5 d17 o31 mb3 i5f e3a nb3 idc a62 17 o62 09 sae tdc aae t1b u09 sdc ae7 c97 h62 1b u09 s65 ł1b u63 gb3 i59 )62 17 o07 rdc a58 z62 b4 w62 e7 c5f e11 l1b u62 07 r5f edc a11 lb3 i58 zdc ae7 c6e jb3 i62 58 zdc a31 m4b ób4 wb3 i5f e8b ń62 6a U09 s65 ł1b u63 g62 77 śb4 wb3 idc af5 de7 c58 z17 o3a n81 ye7 c97 h62 f5 d07 r17 o63 g8f ą62 5f e11 l5f ecf kae t07 r17 o3a nb3 ie7 c58 z3a n8f ąec .

dd K17 o07 r58 z81 y09 sae tdc a6e j8f ąe7 c62 58 z62 3a ndc a09 s58 z81 ye7 c97 h62 1b u09 s65 ł1b u63 g62 58 z17 o09 sae tdc a3a nb3 i5f e09 s58 z62 bc p17 obc p07 r17 o09 s58 z17 o3a n81 y62 17 o62 bc p17 of5 ddc a3a nb3 i5f e62 3a nb3 i5f ecf kae t4b ó07 r81 ye7 c97 h62 09 sb4 w17 ob3 ie7 c97 h62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 hec .62 cc Tb4 w17 o6e j5f e62 f5 ddc a3a n5f e62 7e b7a ęf5 d8f ą62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a n5f e62 b4 w62 58 zb4 wb3 i8f ą58 zcf k1b u62 58 z62 dc acf ke7 c6e j8f ąb9 ,62 6e jdc acf k8f ą62 bc p17 of5 d5f e6e j31 m1b u6e j5f e09 s58 zec .62 da Ndc a62 bc p07 r58 z81 ycf k65 łdc af5 d62 f5 ddc a3a n5f e62 bc p17 of5 ddc a3a n5f e62 bc p17 of5 de7 c58 zdc a09 s62 07 r5f e6e j5f e09 sae t07 rdc ae7 c6e jb3 i62 b4 w62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 sb3 i5f e62 7e b7a ęf5 d8f ą62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a n5f e62 f5 d17 o62 e7 c5f e11 l1b u62 58 zdc abc p5f eb4 w3a nb3 i5f e3a nb3 idc a62 f5 d17 o09 sae t7a ębc p1b u62 f5 d17 o62 0b f1b u3a ncf ke7 c6e j17 o3a ndc a11 l3a n17 o77 śe7 cb3 i62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b u62 b3 i62 cf k17 o3a nae tdc acf kae t1b u62 b4 w62 09 sbc p07 rdc ab4 wdc ae7 c97 h62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b uec .62 fe Ddc a3a n5f e62 bc p17 of5 ddc ab4 wdc a3a n5f e62 bc p17 of5 de7 c58 zdc a09 s62 58 zdc a31 m4b ób4 wb3 i5f e3a nb3 idc a62 bc p65 łdc aae t3a n5f e6e j62 1b u09 s65 ł1b u63 gb3 i62 7e b7a ęf5 d8f ą62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a n5f e62 b4 w62 e7 c5f e11 l1b u62 f5 d17 o09 sae tdc ab4 w81 y62 1b u09 s65 ł1b u63 gb3 i62 6e jdc acf k62 b3 i62 b4 w62 e7 c5f e11 ldc ae7 c97 h62 07 rdc ae7 c97 h1b u3a ncf k17 ob4 w17 o77 śe7 cb3 iec .62 6d Zdc abc pb3 i09 s1b u6e j8f ąe7 c62 09 sb3 i7a ę62 f5 d17 o62 3a n5f eb4 w09 s11 l5f eae tae t5f e07 rdc a62 f5 ddc a3a n5f e62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w5f e62 7e b7a ęf5 d8f ą62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a n5f e62 f5 d17 o62 b4 w81 y09 s81 y65 łcf kb3 i62 3a n5f eb4 w09 s11 l5f eae tae t5f e07 rdc aec .62 85 W81 y09 s81 y65 łdc a6e j8f ąe7 c62 b3 i3a n0b f17 o07 r31 mdc ae7 c6e j7a ę62 bc p07 r58 z5f e58 z62 0b f17 o07 r31 m1b u11 ldc a07 r58 z62 cf k17 o3a nae tdc acf kae t17 ob4 w81 y62 f5 ddc a3a n5f e62 58 z17 o09 sae tdc a3a n8f ą62 b4 w81 ycf k17 o07 r58 z81 y09 sae tdc a3a n5f e62 b4 w62 e7 c5f e11 l1b u62 17 of5 dbc p17 ob4 wb3 i5f ef5 d58 zb3 i62 3a ndc a62 b4 wb3 idc af5 d17 o31 m17 o77 śbd ćec .

dd Kdc afd żf5 ddc a62 17 o09 s17 o7e bdc ab9 ,62 cf kae t4b ó07 r5f e6e j62 f5 ddc a3a n5f e62 f5 d17 oae t81 ye7 c58 z8f ą62 31 mdc a62 bc p07 rdc ab4 w17 o62 b4 w62 cf kdc afd żf5 d5f e6e j62 e7 c97 hb4 wb3 i11 lb3 i62 f5 d17 o09 sae t7a ębc p1b u62 f5 d17 o62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 hb9 ,62 09 sbc p07 r17 o09 sae t17 ob4 wdc a3a nb3 idc ab9 ,62 1b u09 s1b u3a nb3 i7a ęe7 cb3 idc a62 11 l1b u7e b62 17 o63 g07 rdc a3a nb3 ie7 c58 z5f e3a nb3 idc a62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a nb3 idc ab9 ,62 bc p07 rdc ab4 w17 o62 09 sbc p07 r58 z5f ee7 cb3 ib4 w1b ub9 ,62 bc p07 rdc ab4 w17 o62 b4 w3a nb3 i5f e09 sb3 i5f e3a nb3 idc a62 09 scf kdc a07 r63 gb3 i62 f5 d17 o62 17 o07 r63 gdc a3a n1b u62 3a ndc af5 d58 z17 o07 re7 c58 z5f e63 g17 ob9 ,62 b4 w62 ae t81 y31 m62 e7 c5f e11 l1b u62 3a ndc a11 l5f efd ż81 y62 bc p17 of5 d6e j8f ąbd ć62 cf k17 o3a nae tdc acf kae t62 58 z62 17 o09 s17 o7e b8f ą62 3a ndc af5 d58 z17 o07 r1b u6e j8f ąe7 c8f ą62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a nb3 i5f e62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h62 b4 w62 17 o07 r63 gdc a3a nb3 i58 zdc ae7 c6e jb3 i62 6a U09 s65 ł1b u63 g17 of5 ddc ab4 we7 c81 y62 6e j5f e09 sae t62 31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 w81 y62 f5 d07 r17 o63 g8f ą62 5f e11 l5f ecf kae t07 r17 o3a nb3 ie7 c58 z3a n8f ą62 bc p17 of5 d62 dc af5 d07 r5f e09 s5f e31 m62 5f e6b -31 mdc ab3 i11 l2a :62 09 s5f e17 o09 s17 o11 l1b uae tb3 i17 o3a n09 s23 @b3 i4f 4dc aec .bc p11 lec .

6d Zdc a09 sae t07 r58 z5f e63 gdc a31 m81 y62 09 s17 o7e bb3 i5f e62 bc p07 rdc ab4 w17 o62 f5 d17 o62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a nb3 idc a62 cc Tb4 w17 ob3 ie7 c97 h62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 bc p17 o62 07 r17 o58 zb4 wb3 i8f ą58 zdc a3a nb3 i1b u62 6a U31 m17 ob4 w81 y62 11 l1b u7e b62 e7 c17 o0b f3a nb3 i7a ęe7 cb3 i1b u62 58 z63 g17 of5 d81 y62 ae t81 y11 lcf k17 o62 b4 w62 58 zdc acf k07 r5f e09 sb3 i5f e62 3a ndc a62 bc p17 oae t07 r58 z5f e7e b81 y62 f5 d17 oe7 c97 h17 of5 d58 z5f e3a nb3 idc a62 5f eb4 w5f e3a nae t1b udc a11 l3a n81 ye7 c97 h62 07 r17 o09 s58 ze7 c58 z5f e8b ń62 bc p07 r58 z5f ef5 d62 09 s8f ąf5 d5f e31 m62 11 l1b u7e b62 6e j5f efd ż5f e11 lb3 i62 bc p07 r58 z5f ebc pb3 i09 s81 y62 cf k07 rdc a6e j17 ob4 w5f e62 dc a11 l7e b17 o62 1b u3a nb3 i6e j3a n5f e62 7e b8f ąf5 dcc ź62 bc p07 rdc ab4 wdc a62 31 mb3 i7a ęf5 d58 z81 y3a ndc a07 r17 of5 d17 ob4 w5f e63 g17 o62 17 o7e b11 lb3 i63 g1b u6e j8f ą62 3a ndc a09 s62 f5 d17 o62 07 r5f eae t5f e3a ne7 c6e jb3 i62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 hec .

6a U09 s65 ł1b u63 g17 of5 ddc ab4 we7 cdc a62 31 mdc a62 bc p07 rdc ab4 w17 o62 1b uf5 d17 o09 sae t7a ębc p3a nb3 idc abd ć62 f5 ddc a3a n5f e62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w5f e62 6a Ufd ż81 yae tcf k17 ob4 w3a nb3 icf kdc a62 17 o07 rdc a58 z62 b3 i3a n3a n81 ye7 c97 h62 6e j5f e63 g17 o62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 bc p17 of5 d31 mb3 i17 oae t17 o31 m62 1b ubc p17 ob4 wdc afd ż3a nb3 i17 o3a n81 y31 m62 3a ndc a62 bc p17 of5 d09 sae tdc ab4 wb3 i5f e62 b4 w65 łdc a77 śe7 cb3 ib4 w81 ye7 c97 h62 bc p07 r58 z5f ebc pb3 i09 s4b ób4 w62 bc p07 rdc ab4 wdc a62 16 (3a nbc pec .62 17 o07 r63 gdc a3a n17 o31 m62 77 śe7 cb3 i63 gdc a3a nb3 idc a59 )ec .

6a U09 s1b u3a nb3 i7a ęe7 cb3 i5f e62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h62 31 m17 ofd ż5f e62 3a ndc a09 sae t8f ąbc pb3 ibd ć62 3a ndc a62 09 scf k1b uae t5f ecf k62 e7 c17 o0b f3a nb3 i7a ęe7 cb3 idc a62 58 z63 g17 of5 d81 y62 7e b8f ąf5 dcc ź62 b4 w3a nb3 i5f e09 sb3 i5f e3a nb3 idc a62 bc p07 rdc ab4 w3a nb3 i5f e62 f5 d17 obc p1b u09 s58 ze7 c58 zdc a11 l3a n5f e63 g17 o62 09 sbc p07 r58 z5f ee7 cb3 ib4 w1b u62 3a ndc a62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a3a nb3 i5f e62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 hec .

6a U09 s65 ł1b u63 g17 of5 ddc ab4 we7 cdc a62 3a nb3 i5f e62 1b uf5 d17 o09 sae t7a ębc p3a nb3 idc a62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h62 b3 i3a n3a n81 y31 m62 bc p17 of5 d31 mb3 i17 oae t17 o31 m62 dc a3a nb3 ifd ż5f e11 lb3 i62 1b ubc p17 ob4 wdc afd ż3a nb3 i17 o3a n81 y31 m62 3a ndc a62 bc p17 of5 d09 sae tdc ab4 wb3 i5f e62 b4 w65 łdc a77 śe7 cb3 ib4 w81 ye7 c97 h62 bc p07 r58 z5f ebc pb3 i09 s4b ób4 w62 bc p07 rdc ab4 wdc aec .

67 P17 o09 sb3 idc af5 ddc a31 m81 y62 b4 wbc p07 r17 ob4 wdc af5 d58 z17 o3a n8f ą62 cf k17 o3a nae t07 r17 o11 l7a ę62 f5 d17 o09 sae t7a ębc p1b u62 f5 d17 o62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 hb9 ,62 f5 d58 zb3 i7a ęcf kb3 i62 e7 c58 z5f e31 m1b u62 31 mb3 i3a nb3 i31 mdc a11 lb3 i58 z1b u6e j5f e31 m81 y62 09 scf k1b uae tcf kb3 i62 5f eb4 w5f e3a nae t1b udc a11 l3a n5f e63 g17 o62 3a ndc a07 r1b u09 s58 z5f e3a nb3 idc a62 7e b5f e58 zbc pb3 i5f ee7 c58 z5f e8b ń09 sae tb4 wdc a62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 hec .

fe Ddc a3a n5f e62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w5f e62 bc p07 r58 z5f eae tb4 wdc a07 r58 zdc a6e j8f ą62 17 o09 s17 o7e b81 y62 b4 w81 y65 ł8f ąe7 c58 z3a nb3 i5f e62 1b ubc p17 ob4 wdc afd ż3a nb3 i17 o3a n5f e62 bc p07 r58 z5f e58 z62 3a ndc a09 s62 dc a11 l7e b17 o62 42 O09 s17 o7e b81 ya1 /64 Fb3 i07 r31 m81 yb9 ,62 58 z62 cf kae t4b ó07 r81 y31 mb3 i62 77 śe7 cb3 i77 ś11 l5f e62 b4 w09 sbc p4b ó65 łbc p07 rdc ae7 c1b u6e j5f e31 m81 y62 b4 w62 58 zb4 wb3 i8f ą58 zcf k1b u62 58 z62 31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 w17 o77 śe7 cb3 i8f ą62 f5 d17 o09 sae tdc a07 re7 c58 z5f e3a nb3 idc a62 1b u09 s65 ł1b u63 gb3 ib9 ,62 17 o7e b09 s65 ł1b u63 gb3 i62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b uec .62 3b M17 ofd ż11 lb3 ib4 wb3 i62 17 of5 d7e bb3 i17 o07 re7 c81 y62 cc Tb4 w17 ob3 ie7 c97 h62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h2a :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

cb Scf k1b uae tcf kb3 i62 7e b07 rdc acf k1b u62 bc p17 of5 ddc a3a nb3 idc a62 f5 ddc a3a n81 ye7 c97 h62 17 o09 s17 o7e b17 ob4 w81 ye7 c97 h
7e b07 rdc acf k62 31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 w17 o77 śe7 cb3 i62 cf k17 o07 r58 z81 y09 sae tdc a3a nb3 idc a62 58 z62 bc p5f e65 ł3a n5f e6e j62 0b f1b u3a ncf ke7 c6e j17 o3a ndc a11 l3a n17 o77 śe7 cb3 i62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b ub9 ,62 7e b07 rdc acf k62 31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 w17 o77 śbd ć62 3a ndc ab4 wb3 i8f ą58 zdc a3a nb3 idc a62 cf k17 o3a nae tdc acf kae t1b u62 bc p07 r58 z5f e58 z62 0b f17 o07 r31 m1b u11 ldc a07 r58 zb9 ,62 7e b07 rdc acf k62 31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 w17 o77 śe7 cb3 i62 17 oae t07 r58 z81 y31 m81 yb4 wdc a3a nb3 idc a62 b3 i3a n0b f17 o07 r31 mdc ae7 c6e jb3 i62 58 z62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b u

67 P11 lb3 icf kb3 i62 d5 C17 o17 ocf kb3 i5f e09 s
da Ndc a09 s58 zdc a62 b4 wb3 iae t07 r81 y3a ndc a62 1b ufd ż81 yb4 wdc a62 e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 sec .62 cb S8f ą62 ae t17 o62 3a nb3 i5f eb4 wb3 i5f e11 lcf kb3 i5f e62 bc p11 lb3 icf kb3 i62 ae t5f ecf k09 sae t17 ob4 w5f e62 b4 w81 y09 s81 y65 łdc a3a n5f e62 bc p07 r58 z5f e58 z62 09 s5f e07 rb4 w5f e07 r62 b4 wb4 wb4 w62 b3 i62 bc p07 r58 z5f ee7 c97 h17 ob4 w81 yb4 wdc a3a n5f e62 bc p07 r58 z5f e58 z62 17 obc p07 r17 o63 g07 rdc a31 m17 ob4 wdc a3a nb3 i5f e62 cf k17 o31 mbc p1b uae t5f e07 rdc a62 bc p07 r58 z5f e63 g11 l8f ąf5 ddc a07 rcf kb3 iec .62 dd Kb3 i5f ef5 d81 y62 bc p07 r58 z5f e63 g11 l8f ąf5 ddc a07 rcf kdc a62 bc p17 o3a n17 ob4 w3a nb3 i5f e62 bc p17 o65 ł8f ąe7 c58 z81 y62 09 sb3 i7a ę62 58 z5f e62 09 sae t07 r17 o3a n8f ąb9 ,62 b4 wb3 iae t07 r81 y3a ndc a62 07 r17 o58 zbc p17 o58 z3a ndc a6e j5f e62 07 r17 of5 d58 zdc a6e j62 1b u07 r58 z8f ąf5 d58 z5f e3a nb3 idc ab9 ,62 58 z62 cf kae t4b ó07 r5f e63 g17 o62 65 ł8f ąe7 c58 z81 y62 09 sb3 i7a ę62 1b ufd ż81 yae tcf k17 ob4 w3a nb3 icf kec .62 67 Pdc a07 rdc a31 m5f eae t07 r81 y62 bc p17 o58 zb4 wdc a11 ldc a6e j8f ą62 3a ndc a62 17 of5 de7 c58 z81 yae tdc a3a nb3 i5f e62 b3 i3a n0b f17 o07 r31 mdc ae7 c6e jb3 i62 b4 w62 3a nb3 ie7 c97 h62 58 zdc ab4 wdc a07 rae t81 ye7 c97 h62 6e j5f ef5 d81 y3a nb3 i5f e62 09 s5f e07 rb4 w5f e07 r17 ob4 wb3 ib9 ,62 cf kae t4b ó07 r81 y62 6e j5f e62 1b uae tb4 w17 o07 r58 z81 y65 łec .62 d5 C17 o17 ocf kb3 i5f e09 s62 1b u65 łdc aae tb4 wb3 idc a6e j8f ą62 b4 wb3 i7a ęe7 c62 cf k17 o07 r58 z81 y09 sae tdc a3a nb3 i5f e62 58 z62 b4 we7 c58 z5f e77 ś3a nb3 i5f e6e j62 17 of5 db4 wb3 i5f ef5 d58 z17 o3a n81 ye7 c97 h62 b4 wb3 iae t07 r81 y3a nec .

ad G07 r17 o31 mdc af5 d58 z17 o3a n5f e62 b3 i3a n0b f17 o07 r31 mdc ae7 c6e j5f e62 f5 d17 oae t81 ye7 c58 z8f ą62 dc af5 d07 r5f e09 s1b u62 6f I67 Pb9 ,62 ae t81 ybc p1b u62 b4 w81 ycf k17 o07 r58 z81 y09 sae t81 yb4 wdc a3a n5f e6e j62 bc p07 r58 z5f e63 g11 l8f ąf5 ddc a07 rcf kb3 ib9 ,62 6e j7a ę58 z81 ycf kdc ab9 ,62 07 r17 of5 d58 zdc a6e j1b u62 09 s81 y09 sae t5f e31 m1b u62 17 obc p5f e07 rdc ae7 c81 y6e j3a n5f e63 g17 ob9 ,62 f5 d17 o09 sae tdc ab4 we7 c81 y62 1b u09 s65 ł1b u63 g62 b3 i3a nae t5f e07 r3a n5f eae t17 ob4 w81 ye7 c97 hb9 ,62 b3 i3a n0b f17 o07 r31 mdc ae7 c6e jb3 i62 17 o62 e7 c58 zdc a09 sb3 i5f e62 b3 i62 f5 ddc ae7 cb3 i5f eb9 ,62 11 l17 ocf kdc a11 lb3 i58 zdc ae7 c6e jb3 i62 17 o07 rdc a58 z62 b3 i3a n0b f17 o07 r31 mdc ae7 c6e jb3 i62 bc p07 r58 z5f e09 s81 y65 łdc a3a n81 ye7 c97 h62 f5 d17 o62 b4 wb3 iae t07 r81 y3a n81 y62 58 zdc a62 bc p17 o77 ś07 r5f ef5 d3a nb3 ie7 cae tb4 w5f e31 m62 0b f17 o07 r31 m1b u11 ldc a07 r58 zdc a62 cf k17 o3a nae tdc acf kae t17 ob4 w5f e63 g17 oec .

6d Z5f e7e b07 rdc a3a n5f e62 f5 ddc a3a n5f e62 09 s65 ł1b ufd ż8f ą62 f5 d17 o62 31 m17 o3a nb3 iae t17 o07 r17 ob4 wdc a3a nb3 idc a62 b4 w62 6e jdc acf kb3 i62 09 sbc p17 o09 s4b ó7e b62 1b ufd ż81 yae tcf k17 ob4 w3a nb3 ie7 c81 y62 cf k17 o07 r58 z81 y09 sae tdc a6e j8f ą62 58 z62 3a ndc a09 s58 z81 ye7 c97 h62 b4 wb3 iae t07 r81 y3a nb9 ,62 dc a7e b81 y62 1b u09 sbc p07 rdc ab4 w3a nb3 idc abd ć62 0b f1b u3a ncf ke7 c6e j17 o3a n17 ob4 wdc a3a nb3 i5f e62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b u62 58 zdc abc p5f eb4 w3a nb3 idc a6e j8f ąe7 c62 7e bdc a07 rf5 d58 zb3 i5f e6e j62 5f e0b f5f ecf kae t81 yb4 w3a n8f ą62 b3 i62 7e b5f e58 zbc p07 r17 o7e b11 l5f e31 m17 ob4 w8f ą62 3a ndc ab4 wb3 i63 gdc ae7 c6e j7a ęec .

da Ndc a62 3a ndc a09 s58 z5f e6e j62 b4 wb3 iae t07 r81 y3a nb3 i5f e62 b4 w81 ycf k17 o07 r58 z81 y09 sae t1b u6e j5f e31 m81 y62 3a nb3 i5f e58 z7e b7a ęf5 d3a n5f e62 bc p11 lb3 icf kb3 i62 e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 sb9 ,62 1b u31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 wb3 idc a6e j8f ąe7 c5f e62 cf k17 o07 r58 z81 y09 sae tdc a3a nb3 i5f e62 58 z62 1b u09 s65 ł1b u63 g62 f5 d17 o09 sae t7a ębc p3a n81 ye7 c97 h62 b4 w62 07 rdc a31 mdc ae7 c97 h62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b ub9 ,62 3a nbc pec .62 1b ub4 wb3 i5f e07 r58 z81 yae t5f e11 l3a nb3 idc a6e j8f ąe7 c5f e62 bc p11 lb3 icf kb3 i62 e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 s62 b4 w81 ycf k17 o07 r58 z81 y09 sae t81 yb4 wdc a3a n5f e62 f5 d17 o62 1b u09 s65 ł1b u63 g62 b4 w81 y31 mdc a63 gdc a6e j8f ąe7 c81 ye7 c97 h62 1b ub4 wb3 i5f e07 r58 z81 yae t5f e11 l3a nb3 idc a3a nb3 idc a62 b4 w62 07 rdc a31 mdc ae7 c97 h62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b u62 17 o07 rdc a58 z62 0b f1b u3a ncf ke7 c6e j17 o3a ndc a11 l3a n5f e62 bc p11 lb3 icf kb3 i62 e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 sb9 ,62 1b u31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 wb3 idc a6e j8f ąe7 c5f e62 58 zdc abc pdc a31 mb3 i7a ęae tdc a3a nb3 i5f e62 b4 w81 y7e b07 rdc a3a n81 ye7 c97 h62 bc p07 r58 z5f e58 z62 1b ufd ż81 yae tcf k17 ob4 w3a nb3 icf kdc a62 1b u09 sae tdc ab4 wb3 i5f e8b ń62 b3 i62 bc p5f e07 r09 s17 o3a ndc a11 lb3 i58 zdc ae7 c6e j7a ę62 b3 i3a nae t5f e07 r0b f5f e6e j09 s1b u62 1b ufd ż81 yae tcf k17 ob4 w3a nb3 icf kdc a

6a Ufd ż81 yae tcf k17 ob4 w3a nb3 icf k62 b4 w62 cf kdc afd żf5 d5f e6e j62 e7 c97 hb4 wb3 i11 lb3 i62 31 mdc a62 31 m17 ofd ż11 lb3 ib4 w17 o77 śbd ć62 b4 w81 y65 ł8f ąe7 c58 z5f e3a nb3 idc a62 16 (e7 c17 o62 31 m17 ofd ż5f e62 09 scf k1b uae tcf k17 ob4 wdc abd ć62 e7 c58 z7a ę77 śe7 cb3 i17 ob4 w81 y31 m62 11 l1b u7e b62 e7 cdc a65 łcf k17 ob4 wb3 iae t81 y31 m62 17 o63 g07 rdc a3a nb3 ie7 c58 z5f e3a nb3 i5f e31 m62 0b f1b u3a ncf ke7 c6e j17 o3a ndc a11 l3a n17 o77 śe7 cb3 i62 09 s5f e07 rb4 wb3 i09 s1b u59 )62 11 l1b u7e b62 bc p07 r58 z81 yb4 w07 r4b óe7 c5f e3a nb3 idc a62 17 obc pe7 c6e jb3 i62 63 g07 r17 o31 mdc af5 d58 z5f e3a nb3 idc a62 e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 s62 bc p17 obc p07 r58 z5f e58 z62 58 z31 mb3 idc a3a n7a ę62 1b u09 sae tdc ab4 wb3 i5f e8b ń62 b4 w62 bc p07 r58 z5f e63 g11 l8f ąf5 ddc a07 re7 c5f e62 b3 i3a nae t5f e07 r3a n5f eae t17 ob4 w5f e6e jec .62 6f I3a n09 sae t07 r1b ucf ke7 c6e jdc a62 58 zdc a07 r58 z8f ąf5 d58 zdc a3a nb3 idc a62 bc p11 lb3 icf kdc a31 mb3 i62 e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 s62 6e j5f e09 sae t62 f5 d17 o09 sae t7a ębc p3a ndc a62 3a ndc a62 09 sae t07 r17 o3a nb3 i5f e62 97 hae tae tbc p2a :a1 /a1 /b4 wb4 wb4 wec .dc a11 l11 ldc a7e b17 o1b uae te7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 sec .17 o07 r63 ga1 /31 mdc a3a ndc a63 g5f e6b -e7 c17 o17 ocf kb3 i5f e09 s

Email kontaktowy:
dd K17 o3a nae tdc acf kae t62 b4 w62 09 sbc p07 rdc ab4 wb3 i5f e62 bc p17 o11 lb3 iae t81 ycf kb3 i62 bc p07 r81 yb4 wdc aae t3a n17 o77 śe7 cb3 i62 3a ndc a11 l5f efd ż81 y62 cf kb3 i5f e07 r17 ob4 wdc abd ć62 3a ndc a62 5f e6b -31 mdc ab3 i11 l2a :62 09 s5f e17 o09 s17 o11 l1b uae tb3 i17 o3a n09 s23 @b3 i4f 4dc aec .bc p11 lWarto wiedzieć: